Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Kapo.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên

trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà kapo.vn thu thập bao gồm:

Họ và tên

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ

Tên sản phẩm

Số lượng

Thời gian giao nhận sản phẩm

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Kapo.vn sử dụng trong nội bộ công ty và

cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Hỗ trợ khách hàng

- Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo

yêu cầu của bạn

- Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới

hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

- Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách

hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán

trực tuyến của bạn;

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, Kapo.vn chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu,

khách hàng yêu cầu gửi mail về Info@Kapo.Vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Hộ kinh doanh Khánh

Địa chỉ: 530 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, TP.HCM

Sđt: 0938617771

Website: Kapo.vn

Email: kapovietnam@gmail.com

5.Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của

mình

Kapo.vn không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách

hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp

mail của chúng tôi: Info@Kapo.Vn hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi

về 0938617771  

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu  Kapo.vn chỉnh sửa

dữ liệu cá nhân của mình.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Tại Kapo.vn , việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo

rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật. Kapo.vn cam kết không chia sẻ, bán

hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Kapo.vn cam kết

chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

- Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Kapo.vn hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là

trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan

đến chính sách bảo mật của Kapo.vn , vui lòng liên hệ qua số hotline 0938617771

 hoặc email: Info@Kapo.Vn